Comments

  • ceo celebrity

    25 days ago

    Elon Musk (Elon Musk), sinh ngày 28 tháng 6 năm 1971, sinh tại thủ đô hành chính Pretoria của Nam Phi, với ba quốc tịch Nam Phi, Canada và Hoa Kỳ , doanh nhân, kỹ sư, tổ chức từ thiện.

User's Profile