Comments

  • ceo celebrity

    25 days ago

    Elon Musk không chỉ nằm ở việc ông đã thành lập thành công một số công ty nổi tiếng trong đó có Tesla, mà quan trọng hơn, những công ty này đã đổi mới liên tiếp 3 lĩnh vực: tài chính, năng lượng mới và hàng không vũ trụ.

User's Profile